Cookies

Τα «cookies» είναι αρχεία με πληροφορίες τις οποίες μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή του χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Το www.joykidsfashion.gr χρησιμοποιεί cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser στη σελίδα μας.
Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.joykidsfashion.gr όπως κατάσταση παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις , αποθήκευση αντικειμένων στο καλάθι, κ. λ.π.


Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες /επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies.

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργίας της ιστοσελίδας , καθώς και για την παροχή διαφημιστικού περιεχομένου βασιζόμενο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας.

Επίσης, τα cookies χρησιμοποιούνται για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για την πραγματοποίηση αγορών από το ηλεκτρονικό κατάστημα του www.joykidsfashion.gr θα σας ζητηθεί η γνωστοποίηση των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων ώστε να πιστοποιηθεί η ταυτότητά σας και να πραγματοποιηθούν οι συναλλαγές σας με την απαραίτητη ασφάλεια.
Τα στοιχεία τα οποία θα σας ζητηθούν είναι το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση (email), η διεύθυνση στην οποία θα γίνει η αποστολή της παραγγελίας σας, και ο αριθμός τηλεφώνου σας.
Αν η συναλλαγή σας γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας, θα σας ζητηθεί ο αριθμός της κάρτας και η ημερομηνία λήξης της.

Το www.joykidsfashion.gr ακολουθώντας τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση.

Το www.joykidsfashion.gr με κανένα τρόπο δεν θα αποκαλύψει, δημοσιοποιήσει, πουλήσει, ή ανταλλάξει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Κατά την επίσκεψή σας στην παρούσα ιστοσελίδα, συγκεντρώνουμε πληροφορίες που σας αποδίδουν προσωπική ταυτότητα, τις οποίες χορηγείτε εσείς όταν εγγράφεστε ή άλλως πως δραστηριοποιείστε στην ιστοσελίδα µας. Με την άδεια του επισκέπτη και υπό την προϋπόθεση ότι ο τελευταίος είναι άνω των 18 ετών οι ανωτέρω πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που χορηγούνται από τους επισκέπτες κατά την εγγραφή τους ή άλλη δραστηριοποίησή τους στις ιστοσελίδες, δύνανται να χρησιμοποιηθούν για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς  της www.joykidsfashion.gr υπό τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

To www.joykidsfashion.gr δύναται να επιτρέψει σε τρίτους την πρόσβαση στη βάση των δεδοµένων που τηρεί στο µέτρο που αυτό απαιτείται σε σχέση µε τις παρεχόµενες  υπηρεσίες, όπως π.χ. κατά την παροχή τεχνικών ή διεκπεραιωτικών υπηρεσίες (συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που παρέχονται από τρίτους), ωστόσο η αποκάλυψη τέτοιων δεδοµένων υπόκειται σε συµβάσεις περί τήρησης απορρήτου και εµπιστευτικότητας. Οι πληροφορίες που συλλέγονται ηλεκτρονικά χρησιµοποιούνται από τo www.joykidsfashion.gr για ανάλυση marketing και προκειµένης της βελτίωσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των ιστοσελίδων της εταιρείας µας. Σε περίπτωση που to etoy.gr θεωρήσει ότι η περιήγηση οποιουδήποτε επισκέπτη στην ιστοσελίδα µας δύναται να βλάψει είτε την εταιρεία µας είτε τον παρόντα δικτυακό τόπο είτε οποιονδήποτε τρίτο, δικαιούµαστε να αποκαλύψουµε υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία τα προσωπικά του στοιχεία προκειµένου να αποτρέψουµε την οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµία. Σε αυτήν την περίπτωση θα καταβάλουµε κάθε προσπάθεια να εντοπίσουµε το συγκεκριµένο επισκέπτη, να επικοινωνήσουµε µαζί του ή να κινηθούµε εναντίον του δικαστικώς. Επίσης δικαιούµαστε να αποκαλύψουµε προσωπικά δεδοµένα όταν η αποκάλυψη αυτή επιβάλλεται από το νόµο ή σε απάντηση αποδεδειγµένα νόµιµου αιτήµατος

Τροποποίηση των όρων του παρόντος

Το www.joykidsfashion.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.

Καλάθι

loader
Top